.

  

Onderzoek 80+ in Aalburg

 

Steeds meer mensen worden ouder, daarbij is de kwaliteit van leven belangrijk. Maar wat houdt dat in? Weten we dit? En wat is er nodig om deze kwaliteit hoog te houden?

Vragen die in onze gemeente Aalburg leven. Voor zowel zorg- en welzijnsaanbieders als de burger zelf is er heel wat veranderd in de afgelopen jaren; van verzorgingsstaat naar 'zelfregie'. 

Om te ontdekken waar we nu staan, wat er werkelijk nodig om elkaar te ondersteunen in het ouder worden en waar we ons op kunnen richten in de toekomst, is onderzoek nodig. 

Stichting Welzijn Pro Seniore en de gemeente Aalburg slaan de handen ineen om dit onderzoek tot een rijke bron van informatie te maken. De komende maanden zal TouchMedia zich bezighouden met de uitvoering van het onderzoek '80+ in Aalburg'.

Ruim 30% van de 80-plussers in onze gemeente is gevraagd om aan dit onderzoek deel te nemen. Een ontspannen gesprek, afgenomen door een professional van TouchMedia en een lokale vrijwilliger van ons, zal de basis vormen.

 

Antwoorden op vragen verdeeld over zes leefgebieden (mede vormgegeven op basis van het ©Gespreksinstrument IPH –versie 1.0 –oktober 2016) moeten een soort 'foto' vormen van 80+ in de gemeente. 

 

Het onderzoek zal een half jaar in beslag nemen. In juli 2018 zijn de resultaten bekend. Wij hopen dat de 80 plussers die een brief hebben gekregen aan dit onderzoek willen meewerken.

 

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op deze pagina of via Nikki Slokkers (n.slokkers@aalburg.nl)

www.Touchmedia.nl

www.MijnPositieveGezondheid.nl

 

De professionals van TouchMedia en de vrijwilligers van Stichting Welzijn Pro Seniore beschikken allemaal over een recente Verklaring Omtrent het Gedrag en een door de gemeente Aalburg verstrekt identificatiebewijs.

Kijk ook eens naar onderstaand schema.