Administr. ondersteuning

Formulierenbrigade Aalburg
 
De formulierenbrigade (onderdeel van de Vrijwilligers Centrale Aalburg) is opgericht om mensen te helpen met het invullen van formulieren, verzorgen van administratie en begeleiding bij schulden.
Wij werken nauw samen met Open Bejaarden werk, maar zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft. 
 
Waar kunt u aan denken:
- aangifte IB belastingen
- aanvragen voorlopige aanslagen 
- aanvragen huur- en/of zorgtoeslag
- aanvragen van een bijstandsuitkering 
aanvragen voor bijzondere bijstand
- aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke lasten (SVHW)
- aanvragen voor kwijtschelding van de waterschapslasten (BSR)
- inschrijven bij Werk.nl als werkzoekende 
- aanvragen van uitkeringen zoals WW, WWB, IOAW, AOW, bijstand etc.
- begeleiden naar schuldhulpverlening
- aanvragen (VGZ) collectieve ziektekostenverzekering gemeente Aalburg
- correspondentie
- etc. 
 
Heeft u iets anders waar u niet uitkomt? Kom gerust eens langs. 
De formulierenbrigade heeft zitting in het Aalburg Loket (Grote Kerstraat 42 in Wijk en Aalburg) op woensdagochtend van 09.00 tot 12.00.
Telefonisch zijn we te bereiken op 06-12081027 (werktijden). Email: vcaalburg@gmail.com
 
Kunt u zelf niet komen dan komen wij, na afspraak, naar u toe.
 
Kijk voor meer informatie op onze website, www.vrijwilligerscentraleaalburg.nl onder het kopje Formulierenbrigade.