Mantelzorg ondersteuning

 

Ondersteuning mantelzorgers 

Mantelzorg

Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we het over mantelzorg hebben? Wat verstaan we er wel en wat verstaan we er niet onder?

 

Definitie mantelzorg

MantelzorgNL volgt de definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP definieert mantelzorg als volgt:

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp.

 

MantelzorgNL benadrukt daarbij dat het gaat om onbetaalde hulp, en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Gebruikelijke zorg is de hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft.

Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken:

 • Mantelzorg komt op je pad
  Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
 • Voor vrijwilligerszorg kies je
  Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwilliger starten, is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen  

  Misschien heeft u er nooit zo over nagedacht want mantelzorgen doe je toch gewoon? Het kan er zo maar langzaam insluipen. Als u als mantelzorger langere tijd zorg verleent, loopt u het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat u zelf ziek wordt, moet stoppen met werken of uw sociale contacten verliest.    

  Wat doen wij?

  Samen met Surplus organiseren wij jaarlijks de Dag van de Mantelzorg rond 10 november.
  MantelzorgNL brengt veel folders en brochures uit. U kunt deze aanvragen. De website geeft veel informatie over allerlei zaken die betrekking hebben op mantelzorg:

  Website: www.mantelzorg.nl, Mantelzorglijn: 030-7606055 

Jonge Mantelzorgers

Welzijn Pro Seniore werkt voornamelijk voor ouderen en hun meestal niet jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers verwijzen wij door naar Surplus, tel: 0183-408444. 

Mantelzorgmakelaar in Altena
De mantelzorgmakelaar in de gemeente Altena is  Jolanda van Helden.  
Wilt u ontlast worden van allerlei regel- en uitzoekwerk rondom de zorg van uw naaste, dan kunt u Jolanda van Helden uit Wijk en Aalburg inschakelen. Jolanda is onafhankelijk mantelzorgmakelaar en cliƫntondersteuner en kan meestal kosteloos worden ingezet omdat haar uren vaak vergoed worden door bijv. de zorgverzekering. Neem gerust -geheel vrijblijvend- contact met haar op.
Jolanda van Helden-Vrijhoeven, Wijk en Aalburg, tel: 06-289 66 807
info@heldensupport.nl - www.heldensupport.nl  - www.clientondersteuningsecura.nl 

Contact
Heeft u vragen, wilt u informatie of zich aan melden als mantelzorger? Bel dan naar Heleen van der Hulst, tel: 06-30279852.Mailen kan ook: heleenvanderhulst@st-welzijnproseniore.nl.