Onderzoek 80+ in Aalburg

Steeds meer mensen worden ouder, daarbij is de kwaliteit van leven belangrijk. Maar wat houdt dat in? Weten we dit? En wat is er nodig om deze kwaliteit hoog te houden?      

Vragen die in de voormalige gemeente Aalburg leefden. Voor zowel zorg- en welzijnsaanbieders als de burger zelf is er heel wat veranderd in de afgelopen jaren: van verzorgingsstaat naar 'zelfregie'. 

 

Daarom heeft er in de eerste helft 2018 een onderzoek plaatsgevonden onder 80-plussers in de voormalige gemeente Aalburg. 

Stichting Welzijn Pro Seniore en de gemeente Aalburg hebben daarvoor de handen ineengeslagen om dit onderzoek tot een rijke bron van informatie te maken. Tot begin juli 2018 heeft TouchMedia zich bezighouden met de uitvoering van het onderzoek '80+ in Aalburg'.  

 

Ruim 30% van de 80-plussers heeft meegedaan aan dit onderzoek.

In juli 2018 zijn de resultaten bekend geworden. Er is een lijvig rapport gemaakt voor belangstellenden en deelnemers.

U kunt dit rapport hier downloaden.

 

In september 2018 is een samenvatting van dit rapport verschenen als een boekje. Dit boekje is aan alle mensen die hebben meegedaan bezorgd en exemplaren zijn beschikbaar gesteld op logische plaatsen zoals de bibliotheek. U kunt bij ons ook exemplaren aanvragen.

U kunt deze samenvatting hier downloaden. 

 

Heeft u vragen kunt u bellen met Stichting Welzijn Pro Seniore, tel: 06 53636521 of via info@st-welzijnproseniore.nl.