Bewegen voor ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen

In 4 kernen van de gemeente Aalburg is er de mogelijkheid om mee te doen aan de gymnastiek voor ouderen, Meer Bewegen voor Ouderen heet dat. De lessen worden gegeven door Nicolette Koning, telefoon: 06-20340950
Emailadres:
koning.nicolette@xs4all.nl.

Nicolette is een ervaren docente en kan samen met u beoordelen welke oefeningen voor u geschikt zijn. U kunt zich opgeven via het contactformulier maar u kunt ook naar de les toekomen en u aanmelden. De lessen worden gesubsidieerd. Er wordt van u een eigen bijdrage van €2 per keer gevraagd. In de zomermaanden, juni, juli en augustus, is er geen les. Voor alle groepen geldt dat u gratis een proefles kunt bijwonen.

Wijk en Aalburg

Maandag 15.00- 15.45 uur in Kronenburg

Genderen

Dinsdag 13.00- 13.45 uur in de Ruiterhof

Meeuwen

Dinsdag14.00 uur tot 15.00 uur in het dorpshuis van Meeuwen

Genderen

Woensdag 10.45-11.45 uur in het dorpshuis van Genderen.

De lessen in het dorpshuis hebben een wat actiever karakter dan in de Ruiterhof.

Veen

Donderdag 14.00 -15.00 uur in het dorpshuis van Veen  

Andere vormen van bewegen

De Stichting Welzijn Pro Seniore heeft de mogelijkheid om nieuwe groepen te starten of een andere wijze van bewegen te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld nordic walking, sportief wandelen, fietsen enzovoort. In Meeuwen is eind 2017 een nieuwe groep meer bewegen voor ouderen van start gegaan.

Wij kunnen ook verwijzen naar sportverenigingen die al dan niet speciaal voor ouderen actief zijn zoals bijvoorbeeld de WIK met conditietraining. Via het contactformulier kunt u hierover uw vragen stellen.