Hoe gaan we om met het Corona virus

Beschermende maatregelen vrijwilligers:
Al onze vrijwilligers dragen tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk een mondkapje en handschoenen.

 


Wij leven mee met alle mensen die lijden onder de maatregelen i.v.m. het coronavirus. Vooral ouderen zullen merken dat hun sociale contacten beduidend minder zijn.

 

Dit kan het gevoel van eenzaamheid versterken.
Toch proberen wij onze diensten zo goed mogelijk door te laten gaan.
Dit alles onder de geldende voorwaarden voor Corona.

  • De maaltijdbezorgers blijven de maaltijden bezorgen maar zullen deze wel op gepaste afstand afleveren.

  • De ouderenadviseurs komen op huisbezoek waarbij de dan geldende maatregelen in acht worden genomen.

  • De klusjesdienst zal per aanvraag bekijken of het verantwoord is de klus uit te voeren.

  • De formulierenbrigade werkt op afspraak. Bel 06-12081027.

  • Begeleiden ouderen naar dagopvang (Onder de geldende voorwaarden).

    Heeft u vragen, ervaart u problemen of wilt u gewoon eens even praten met iemand, dan kunt u bellen naar Heleen van der Hulst, tel: 0630279852. Samen kunnen we dan naar een mogelijke oplossing zoeken. Hartelijk dank aan onze vrijwilligers die onze diensten zo goed en verantwoord mogelijk blijven bieden!