Home

 De organisatie

  • De Stichting Welzijn Pro Seniore (vroeger Stichting voor Bejaardenwerk in het Land van Heusden) heeft als het ware twee poten:

       Alarmering

   A) tot 1987 werd de alarmering in het Land van Heusden en 
       Altena geregeld door de 
Stichting Gecoördineerd ouderenwerk in het  
       Land van Heusden en Altena.
       Deze stichting is opgeheven in 1987,  voor Aalburg (en later ook
       Woudrichem) 
is dit overgenomen door de Stichting voor
       Bejaardenwerk in het Land van Heusden.
       Bij de alarmering werken 4 vrijwilligers en 1 betaalde kracht.

        Commissie Open Bejaardenwerk

    B) tot1987 werden een aantal taken, zoals de maaltijdbezorging,
        georganiseerd door de Stichting Gecoördineerd ouderenwerk in het
        Land van Heusden en Altena.
        Deze stichting is opgeheven in 1987. In 1988 is dit voor Aalburg
        overgenomen door de Stichting voor Bejaardenwerk in het Land van
        Heusden.
        Deze stichting heeft hiervoor de Commissie Open Bejaardenwerk 
        ingesteld.
        Momenteel werken er circa 150 vrijwilligers.
 

  De taken

  • De Alarmering en de commissie Open Bejaardenwerk hebben tot taak ervoor te zorgen dat ouderen in Aalburg zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

    Daarom is er de sociale alarmering (ook voor andere gemeenten), de maaltijdbezorgdienst, de klusjesdienst, het begeleiden van het vervoer van en naar de dagopvang, de eetprojecten, de wekelijkse koffieochtend in de Vlaeshof in Veen, de gymnastiek (Meer bewegen voor Ouderen) in de diverse kernen etcetera.

    Daarnaast is een belangrijke taak van de commissie om alle vrijwilligers te ondersteunen en te zorgen voor waardering voor het vele werk dat gedaan wordt. In de commissie zijn de ouderenverenigingen van Aalburg vertegenwoordigd. Deze verenigingen hebben een andere taak en zorgen veelal ook voor gezelligheid.   

  Waar staan wij voor:

  - Vertrouwd en dichtbij;

  - Korte lijnen in zorg en welzijn voor ouderen in ons werkgebied;

  - Stimuleren en ondersteunen behoud zelfredzaamheid;

  - Vrijwilligers, naar hun eigen voorkeur, uit de kernen waar wij onze 
    diensten   verlenen

  - Identiteit in de kernen behouden;

  - Gedegen kennis van lokale mogelijkheden;

  - Ondersteunen nieuwe initiatieven.

 

  Onze diensten zijn:

  - Personenalarmering (werkgebied gemeente Altena);

  - Formulierenbrigade;

  - Vrijwilligerscentrale;

  - Klusjesdienst;

  - Ouderenadvies;

  - Maaltijdverstrekking aan huis;

  - Eetprojecten;

  - Vervoer naar dagopvang;

  - Meer bewegen voor ouderen;

  - Ondersteuning mantelzorgers;

  - Ondersteuning vrijwilligers (in de zorg);

  - Individuele contacten met cliënten zoals maatjescontacten;

  - Kookcursus voor mannen;

  - Lotgenotenbijeenkomsten;

  - Koffieochtend  (Vlaeshoff);

  - Samenwerken lokale organisaties.

      

  Ons werkgebied is voor de personenalarmering de gemeente Altena.

  Voor onze andere diensten voornamelijk de kernen Andel, Wijk en Aalburg, 
  Veen, Genderen, Eethen, Meeuwen, Babyloniënbroek, Drongelen.

 

  Bij Stichting Welzijn Pro Seniore worden deze diensten geleverd door ruim   
  150 enthousiaste en betrokken vrijwilligers!


 

 
 

 
Afbeelding invoegen+