Ontstaan Stichting Welzijn Pro Seniore

De Stichting Welzijn Pro Seniore (vroeger Stichting voor Bejaardenwerk in het Land van Heusden) heeft als het ware twee poten:
  • Alarmering: tot 1987 werd de alarmering in het Land van Heusden en Altena geregeld door de Stichting Gecoördineerd ouderenwerk in het Land van Heusden en Altena. Deze stichting is opgeheven in 1987, voor Aalburg (en later ook Woudrichem) is dit overgenomen door de Stichting voor Bejaardenwerk in het Land van Heusden. Bij de alarmering werken 4 vrijwilligers en 1 betaalde kracht.
  • Commissie Open Bejaardenwerk: tot 1987 werden een aantal taken, zoals de maaltijdbezorging, georganiseerd door de Stichting Gecoördineerd ouderenwerk in het Land van Heusden en Altena. Deze stichting is opgeheven in 1987.
    In 1988 is dit voor Aalburg overgenomen door de Stichting voor Bejaardenwerk in het Land van Heusden.
    Deze stichting heeft hiervoor de Commissie Open Bejaardenwerk ingesteld. Momenteel werken er ongeveer 130 vrijwilligers.

Taken

De Alarmering en de commissie Open Bejaardenwerk hebben tot taak ervoor te zorgen dat ouderen in Aalburg zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Daarom is er de sociale alarmering (ook voor andere gemeenten), de maaltijdbezorgdienst, de klusjesdienst, het begeleiden van het vervoer van en naar de dagopvang, de eetprojecten, de wekelijkse koffieochtend in de Vlaeshoff in Veen, de gymnastiek (Meer bewegen voor Ouderen) in de diverse kernen et cetera.

Daarnaast is een belangrijke taak van de commissie om alle vrijwilligers te ondersteunen en te zorgen voor waardering voor het vele werk dat gedaan wordt. In de commissie zijn de ouderenverenigingen van Aalburg vertegenwoordigd. Deze verenigingen hebben een andere taak en zorgen veelal ook voor gezelligheid.