Home

 De organisatie

  • De Stichting Welzijn Pro Seniore (vroeger Stichting voor Bejaardenwerk in het Land van Heusden) heeft als het ware twee poten:

       Alarmering

   A) tot 1987 werd de alarmering in het Land van Heusden en 
       Altena geregeld door de 
Stichting Gecoördineerd ouderenwerk in het Land
       van Heusden en Altena.
       Deze stichting is opgeheven in 1987,  voor Aalburg (en later ook
       Woudrichem) 
is dit overgenomen door de Stichting voor Bejaardenwerk in
       het Land van Heusden.
       Bij de alarmering werken 4 vrijwilligers en 1 betaalde kracht.

        Commissie Open Bejaardenwerk

    B) tot1987 werden een aantal taken, zoals de maaltijdbezorging,
        georganiseerd door de Stichting Gecoördineerd ouderenwerk in het Land 
        van Heusden en Altena.
        Deze stichting is opgeheven in 1987. In 1988 is dit voor Aalburg
        overgenomen door de Stichting voor Bejaardenwerk in het Land van
        Heusden.
        Deze stichting heeft hiervoor de Commissie Open Bejaardenwerk 
        ingesteld.
        Momenteel werken er circa 130 vrijwilligers.
 

  De taken

  • De Alarmering en de commissie Open Bejaardenwerk hebben tot taak ervoor te zorgen dat ouderen in Aalburg zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

    Daarom is er de sociale alarmering (ook voor andere gemeenten), de maaltijdbezorgdienst, de klusjesdienst, het begeleiden van het vervoer van en naar de dagopvang, de eetprojecten, de wekelijkse koffieochtend in de Vlaeshof in Veen, de gymnastiek (Meer bewegen voor Ouderen) in de diverse kernen etcetera.

    Daarnaast is een belangrijke taak van de commissie om alle vrijwilligers te ondersteunen en te zorgen voor waardering voor het vele werk dat gedaan wordt. In de commissie zijn de ouderenverenigingen van Aalburg vertegenwoordigd. Deze verenigingen hebben een andere taak en zorgen veelal ook voor gezelligheid.  

      

 
 

 
Afbeelding invoegen+