Signaleren ouderenmishandeling

PROCEDURE VERDENKING VERWAARLOZING OF OUDERENMISHANDELING   

De vrijwilligers en medewerkers van Welzijn Pro Seniore komen veel en vaak in contact met ouderen. Het kan zijn dat je als vrijwilliger of medewerker soms een niet pluis gevoel hebt bij bepaalde signalen. En wat doe je er dan vervolgens mee. Mogelijk vang je signalen op die met verwaarlozing of mishandeling te maken hebben. 
Op de website van de Rijksoverheid staat dit als volgt omschreven:   

Wat is ouderenmishandeling?  
Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

Ouderenmishandeling thuis en in de zorg
O
uderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld.

Hoe herken ik ouderenmishandeling?
Als een ouder iemand blauwe plekken heeft, kan dat komen door mishandeling. Maar ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld financiële uitbuiting valt eronder. En dat kan je niet direct zien.

Vormen van ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Onder ouderenmishandeling valt ook:

 • Financiële uitbuiting. Denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken;
 • Verwaarlozing
 • Geen lichamelijke of psychische zorg of voeding geven;

 • Seksueel misbruik. Hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

 

Signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen, zijn bijvoorbeeld: 

 • Overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;

 • Overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;

 • Onsamenhangende verklaringen over verwondingen;

 • Depressies of onverklaarbare angst;

 • Schichtig of teruggetrokken gedrag;

 • Onverklaarbare uitgaven;

 • Onbetaalde rekeningen en aanmaningen;

 • Lege koelkast. 

Als je één of meer van deze signalen ziet, kan er sprake zijn van ouderenmishandeling.
Bespreek de vermoedens die je hebt met Heleen van der Hulst. Te bereiken op telefoonnummer 06-30279852.

Maak een afspraak om samen het stappenplan te volgen.
(
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

 

 

 

Stappenplan

Vrijwilliger en medewerker (of beide medewerkers) vullen samen het stappenplan in:

 • stap 1. Brengen signalen in kaart;
 • Stap 2. Herkennen anderen ook de signalen, vrijwilligers, professionals? Leggen eventueel de situatie anoniem voor aan Veilig Thuis;

 • Stap 3. Medewerker en vrijwilliger of beide medewerkers) gaan in gesprek met betrokken oudere;

 • Stap 4. Op basis van stap 1 t/m 3: hebben wij een vermoeden van onveilige situatie;

 • Stap 5. Zo ja: Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk of is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk?  

Belangrijk

De gesprekken tussen vrijwilliger of medewerker en Heleen van der Hulst zijn vertrouwelijk. Het stappenplan wordt ingevuld, zo nodig wordt dit gebruikt in de contacten met Veilig Thuis of een andere professionele instantie.

Het is belangrijk om bij vermoedens van verwaarlozing en/of mishandeling dit zo snel mogelijk te bespreken. Blijf er dus niet mee lopen!