Stichting Welzijn Pro Seniore kent diverse onderdelen.
U kunt dit formulier voor alle onderdelen en onderwerpen gebruiken.
Denk aan:
- U aanmelden, ongeacht waarvoor.
- stellen van vragen
- verkrijgen van informatie  
- wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld voor alarmering
- suggesties 
 
 
Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
 
U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen of mailen.
 
 

 

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Stichting Welzijn Pro Seniore