Verzekering

STICHTING WELZIJN PRO SENIORE VERZEKERING

Wettelijk aansprakelijkheid

Deze regeling geldt alleen voor vrijwilligers, niet voor betaalde medewerkers.

Bij schade wordt dit door de vrijwilliger gemeld bij de eigen verzekering. Als deze niet vergoedt, dan is de volgende stap dat via Welzijn Pro Seniore (penningmeester) een beroep gedaan wordt op de verzekering van de gemeente. Als noch de eigen WA-verzekering vergoedt, noch via de verzekering bij de gemeente wordt vergoed, of niet alles, kan via de penningmeester een beroep gedaan worden op Welzijn Pro Seniore.