Onze vrijwilligers

Vrijwilligers bij Welzijn Pro Seniore

Bij Welzijn Pro Seniore zijn meer dan 110 vrijwilligers actief. Wij zijn daar erg blij mee, want naast het werk dat onze twee part time beroepskrachten (Jan van Vugt en Heleen van der Hulst) doen en de Meer bewegen voor Ouderenlessen, wordt al het werk gedaan door vrijwilligers. Dit maakt ons een unieke organisatie.

Wij werken in de kernen van de voormalige gemeente Aalburg en alleen voor de sociale alarmering zijn we actief in heel Altena. Onze collega organisatie Trema werkt in de andere kernen van Altena.

Onze vrijwilligers blijken het liefst dichtbij huis te werken. Wij onderschrijven die wens want vanuit onze visie vinden wij het belangrijk dat wij de mensen waarvoor we werken kennen en dat we ook gekend worden als Welzijn Pro Seniore. Voor onze visie Klik hier.

Wat doen onze vrijwilligers allemaal?

 1. Sociale personenalarmering bij mensen thuis

 2. Maaltijden aan huis bezorgen

 3. Begeleiden van het vervoer van en naar de dagopvang

 4. Klusjes voor de klusjesdienst, incl. klein tuinonderhoud

 5. Werken als ouderenadviseur

 6. Werken voor de vrijwilligerscentrale/formulierenbrigade

 7. Organiseren van de eetprojecten

 8. Organiseren van de koffieochtenden

 9. Klaarstaan als iemand je nodig heeft

 10. Projecten bijvoorbeeld vanuit de gemeente

 11. Externe samenwerking en contacten

   

Hoe komen wij aan vrijwilligers

De meeste vrijwilligers zijn ons heel lang trouw, omdat het leuk en nuttig is om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast hebben al onze vrijwilligers hun eigen netwerk en zo komt het erop neer dat we ook nieuwe vrijwilligers aan ons kunnen binden. Spontane aanmeldingen hebben we ook. Aanmelden kan bijvoorbeeld door het contact formulier op deze website in te vullen of te bellen met Heleen van der Hulst (0630279852) of met Joyce Lubbers (06 53636521). Zij kunnen ook eerst informatie verstrekken.

De (financiƫle) voorwaarden

Welzijn Pro Seniore zorgt in ieder geval dat de (reis)kosten voor het doen van vrijwilligerswerk worden vergoed. Ook als er iets fout gaat, zorgen wij dat de schade kan worden hersteld (als de eigen verzekering er niet is of de schade niet dekt). Ook worden speciaal voor de vrijwilligers maaltijden en/of een busreisje verzorgd. 

Declaratieformulier. 

Voor het declaratieformulier klik hier