Waar staan we voor

Wij staan voor:

  • Vertrouwd en dichtbij;

  • Korte lijnen in zorg en welzijn voor ouderen in ons werkgebied;

  • Stimuleren en ondersteunen behoud zelfredzaamheid;

  • Vrijwilligers, naar hun eigen voorkeur, uit de kernen waarin wij onze diensten verlenen;

  • Identiteit in de kernen behouden;

  • Gedegen kennis van lokale mogelijkheden;

  • Ondersteunen nieuwe initiatieven;

  • Koppelen van generaties aan elkaar.

Klik hier om naar boven te gaan