Geschiedenis

Geschiedenis Welzijn Pro Seniore

 

Onze organisatie heeft een lang verleden. Rond 1960 is in Wijk en Aalburg de Stichting voor Bejaardenwerk in ’t Land van Heusden opgericht.

Deze stichting omvatte zorgcentrum Wijkestein, Sociaal Centrum De Boerderij en Seniorenwoningen in Wijk en Aalburg, Meeuwen, Eethen, Drongelen en Genderen en Babyloniënbroek.  

 

Open bejaardenwerk    
In 1987 heeft de gemeente Aalburg aan het bestuur van de Stichting voor Bejaardenwerk in ’t Land van Heusden gevraagd om het ouderenwerk voor thuiswonende ouderen op zich te nemen. Dat was de start van de Commissie Open Bejaardenwerk. De belangrijkste activiteiten in het begin waren het bezorgen van warme maaltijden aan huis (nu nog), de sociale personenalarmering (nu nog) het meer bewegen voor ouderen (nu nog) en de contacten met de ouderenverenigingen/bonden. Dat waren destijds de Anbo Wijk en Aalburg, de Anbo Veen, de Gouden Jaren en het ouderenkoor Wijkestein.

Het Open Bejaardenwerk heeft zich gedurende meer dan 30 jaar verder ontwikkeld. Vanaf 2007 onder de Stichting Welzijn Pro Seniore.

Voor verdere achtergrondinformatie klik hier 

Welzijn Pro Seniore 

Na de fusie tot één gemeente Altena (2019) is de naam Open Bejaardenwerk gesneuveld. We werken nu onder de naam Welzijn Pro Seniore en proberen zo ons werk voor de inwoners van de voormalige gemeente Aalburg voort te zetten en niet te vergeten uit te breiden. Wat betreft de sociale personenalarmering werken we voor de hele gemeente Altena.

Het bestuur bestaat uit onderstaande personen:

Mevrouw J. Lubbers-Blad, voorzitter;

Mevrouw M. van Tilborg. Vicevoorzitter;

Meneer K. van Tilborg, secretaris;

Meneer P.J.C.M. van den Hoven, penningmeester;

Vacant: algemeen lid

 

 

Onze taken/doelstelling

Welzijn Pro Seniore heeft tot taak ervoor te zorgen dat ouderen in de kernen zo lang mogelijkzelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

 

Daarom is er sociale alarmering (voor de hele gemeente Altena, een deel van de Langstraat en

een deel van de Bommelerwaard) een groot aantal diensten op gebied van welzijn voor
ouderen. Kijk voor het volledige overzicht van onze diensten onder Alle diensten. 
    
Daarnaast is een belangrijke taak van Welzijn Pro Seniore om alle vrijwilligers te ondersteunen en te zorgen voor waardering voor het vele werk dat gedaan wordt. WPS werkt samen met diverse  (vrijwilligers) organisaties.

 

 

Ons werkgebied

Ons werkgebied is voor de alarmering de hele gemeente Altena.

Voor onze andere diensten voornamelijk de kernen (Andel) Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen en Wijk en Aalburg.

 

Onze diensten zijn:

 • Begeleiding vervoer naar dagopvang;

 • Eetprojecten;

 • Formulierenbrigade;

 • Klusjesdienst;

 • Koffieochtend (Vlaeshoff);

 • Maaltijdverstrekking aan huis;

 • Meer bewegen voor ouderen;

 • Ondersteuning mantelzorgers;

 • Ondersteuning vrijwilligers (in de zorg);

 • Ouderenadvies;

 • Personenalarmering (werkgebied gemeente Altena);

 • Samenwerken lokale organisaties.

Wij geloven in kleinschaligheid en het kennen en gekend zijn.

 

Wij staan voor:

 

 • Vertrouwd en dichtbij;
 • Korte lijnen in zorg en welzijn voor ouderen in ons werkgebied;

 • Stimuleren en ondersteunen behoud zelfredzaamheid;

 • Vrijwilligers, naar hun eigen voorkeur, uit de kernen waarin wij onze diensten verlenen;

 • Identiteit in de kernen behouden;

 • Gedegen kennis van lokale mogelijkheden;

 • Ondersteunen nieuwe initiatieven;

 • Koppelen van generaties aan elkaar.