Tijdlijn

Tijdlijn geschiedenis stichting Welzijn Pro Seniore

Afbeelding invoegenCirca 1960 Stichting voor Bejaardenwerk in ’t Land van Heusden 

Afbeelding invoegen1987 Open Bejaardenwerk (onderdeel Stichting voor Bejaardenwerk in ’t land van Heusden) 

Afbeelding invoegen1990 Federatie ouderenzorg Land van Heusden en Altena uit Stichting voor Bejaardenwerk in ’t Land
       van Heusden en Protestantse Stichting voor Bejaardenwerk in Andel Giessen en Rijswijk. 

Afbeelding invoegen1993 Fusie Koepelorganisatie Stichting Pro Seniore 
   
    In de loop van de daaropvolgende jaren de "onder” bedrijven/stichtingen

  • Stichting Zorgcentra Pro Seniore (Wijkestein, Notenhoff en Open Bejaardenwerk)

  • Stichting Huisvesting Pro Seniore (woningen in de kernen van Aalburg + Andel Giessen en Rijswijk ook de aanleunwoningen dus Kronenburg) (1996)

  • Stichting Sociaal Centrum De Boerderij

  • Facilitair bedrijf Gevierenzorg

     

Afbeelding invoegen2005 Stichting Huisvesting Pro Seniore en Stichting Sociaal Centrum de Boerderij naar
       Woonservice Meander 

Afbeelding invoegen2007 Statutenwijziging: Stichting Pro Seniore wordt Stichting Welzijn Pro Seniore

 Open Bejaardenwerk valt vanaf die datum onder deze stichting en niet meer onder Stichting Zorgcentra  
 Pro  Seniore(daarna Zorgplein Maaswaarden)
 

Afbeelding invoegen2019 Na fusie tot gemeente Altena wordt de naam Open Bejaardenwerk niet meer gebruikt
      De subsidieaanvrager was en blijft Stichting Welzijn Pro Seniore. Onder deze naam wordt uitvoering
      gegeven aan de werkzaamheden.

                                               terug naar boven